Close
Skip to content

Zajęcia prowadzone w ramach sekcji Flagowej skierowane są do młodzieży w wieku 8 – 14 lat. Są treningiem wdrażającym lub uzupełniającym do wprowadzenia w plan treningów z futbolu amerykańskiego. Podstawą planu zajęć jest trening wytrzymałościowy, statyczny (koordynacyjny) oraz przekazanie fundamentalnej wiedzy nt. poprawnej postawy do wdrożenia treningu siłowego.

Doświadczenie nabyte i predyspozycje fizyczne są decydującym elementem przy ewentualnym włączeniu zawodnika do treningu futbolu amerykańskiego.

Uczestnicy po ukończeniu zajęć:

  • Przygotowani są do udziału w towarzyskich spotkaniach oraz turniejach futbolu flagowego
  • Są predysponowani do gry w juniorskich sekcjach drużyn futbolu amerykańskiego
  • Potrafią grać zespołowo, mają poprawną motorykę ruchu oraz odpowiednią higienę pracy i samodoskonalenia się

Zajęcia sekcji Flagowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5-2 h. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Treningi otwarte:

Niedziele
11:00-12:30
hala sportowa przy Liceum im. J. Słowackiego, ul. Wawelska 46

Przyjdź i sprawdź się!💪