Close
Skip to content

Zajęcia prowadzone w ramach sekcji Minis skierowane są do dzieci w wieku 6 – 10 lat. W tym wieku u dzieci kształtują się wszystkie cechy sprawnościowe – następuje wzmocnienie mięśni i kośćca, dojrzewają wyższe ośrodki układu nerwowego. Dzieci są bardzo ruchliwe, żywe, aktywne fizycznie, chętne do wysiłku.

Zajęcia sekcji Minis to treningi ruchowe oparte na grze i zabawie z wykorzystaniem podstawowych elementów futbolowych. Dzieci biorące udział w zajęciach stopniowo poznają zasady bezkontaktowej odmiany futbolu amerykańskiego, czyli futbolu flagowego.

Zajęcia sekcji Minis mają na celu przygotowanie dzieci do:

  • gry zespołowej, poprawnej motoryki ruchu oraz odpowiedniej higieny pracy i samodoskonalenia się;
  • udziału w towarzyskich spotkaniach oraz turniejach futbolu flagowego;
  • gry w sekcji juniorskiej Warsaw Mets

Zajęcia sekcji Minis odbywają się raz w tygodniu i trwają 1h. Zajęcia prowadzone są w języku polskim z elementami języka angielskiego.

Aktualnie zbieramy zgłoszenia do nowej grupy, która rozpocznie treningi w listopadzie/grudniu.

SEKCJA MINIS