Close
Skip to content

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE WARSAW METS

 

 1. Akredytacje przyznawane są imiennie na wszystkie mecze domowe Warsaw Mets w sezonie 2022 lub na pojedyncze spotkania.
 2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie przedstawicielom mediów na podstawie wniosków złożonych drogą mailową na adres akredytacje@warsawmets.com zawierających:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu
  3. Adres e-mail
  4. Nazwę reprezentowanej redakcji
  5. Wskazanie typu akredytacji:
   • Prasa
   • Foto
   • TV
   • Radio
  6. Wskazanie czy wniosek dotyczy całego sezonu czy wybranych spoktań.

 3. O akredytacje mogą wnioskować wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Wnioski o akredytację przyjmowane są do godz. 12:00 na 2 dni przed dniem meczowym (a więc odpowiednio do godz. 12:00:
  04.2022
  13.05.2022
  10.06.2022
 5. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana mailowo.
 6. Akredytacja ważna jest tylko i wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości i w trakcie przebywania na obiekcie musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz okazywana na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych, informacyjnych, Organizatora.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
 8. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem akredytacje@warsawmets.com